» Stolica Litwy: Zabytki Wilna

Autor: Sqwarr

Wilno

Wilno stolica Republiki Litewskiej. Centrum kulturalne, polityczne, handlowe kraju. Największe miasto na terenie Litwy 560 tys. mieszkańców. Miasto wielu kultur, narodów, wielu wyznań, języków. Sam fakt, że w Wilnie w większości mieszkańcy znają trzy języki nikogo nie dziwi. Tu ze sobą współistnieją, przeplatają się tradycje katolickie , prawosławne bądź judaizmu. Dzieje miasta swój początek czerpią za panowania Wielkiego Księcia Giedymina. W roku 1323 po raz pierwszy ukazuje się pisemna wzmianka o istnieniu grodu Giedymina nad brzegami Wilii, który ze względów topograficznych może w pełni spełniać rolę głównego ośrodka państwa.

» Cały artykuł: 'Zabytki Wilna' (19812 B więcej) Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

» Unia Europejska: Litwa w Unii Europejskiej

Autor: Lithuania

Unia Europejska

Litwa - zalicza się do krajów środkowo – wschodnio – europejskich. Położona jest na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na północy z Łotwą, na wschodzie z Białorusią, na południowym zachodzie z Polską oraz z Rosją przez obwód kaliningradzki. Granica morska wynosi 90 km. Litwa jest największym z trzech państw bałtyckich, powierzchnia kraju wynosi 65,3 tys.km 2. Wybrzeże morskie jest przeważnie niskie i wyrównane, wnętrze kraju zaś nizinne z licznymi formami polodowcowymi. Na południowym wschodzie rozciąga się Pojezierze Litewskie, a na północnym zachodzie Pojezierze Żmudzkie, między nimi leży rozległa i bagnista Nizina Środkowolitewska, którą przecinają liczne rzeki. Największą z nich jest Niemen. Ponadto na Litwie znajduje się ponad 3 tysiące jezior o powierzchni powyżej 0,5 hektara.

» Cały artykuł: 'Litwa w Unii Europejskiej' (25246 B więcej) Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

» Dzieje Litwy: Litwa

Autor: Justyna Dakszewicz

Litwa

Ziemie litewskie w I tysiącleciu p.n.e. zasiedliły indoeuropejskie plemiona Bałtów. W IX-XII w. terytorium Litwy dzieliło się na Żmudź i Auksztotę. W XIII w. liczne państewka plemienne zjednoczył Mendog, prowadzący walki z sąsiadami, tj. zakonem krzyżackim, Polską i Rusią. Po śmierci Mendoga państwo litewskie rozpadło się. Za właściwego twórcę Litwy uważa się księcia Giedymina, który opanował rozległe ziemie ruskie, założył dwa ośrodki stołeczne - Wilno i Troki. Dalsze umacnianie i wzrost terytorialny państwa następował za panowania Giedyminowiczów: Kiejstuta i Olgierda, syna Olgierda - Jagiełły oraz Witolda.

» Cały artykuł: 'Litwa' (5521 B więcej) Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

:: Nawigacja ::

:: Languages ::

Preferowany język:

Deutsch English Polski

:: Login ::

 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
» USA* Norwegia Tybet Socjologia Konie Psy Piano Japonia «