Do You Respect Epic Poetry ?

Kategoria: Dzieje Litwy

Teksty opublikowane w tej kategorii.


» Dzieje Litwy: Litwa

Autor: Justyna Dakszewicz

Litwa

Ziemie litewskie w I tysiącleciu p.n.e. zasiedliły indoeuropejskie plemiona Bałtów. W IX-XII w. terytorium Litwy dzieliło się na Żmudź i Auksztotę. W XIII w. liczne państewka plemienne zjednoczył Mendog, prowadzący walki z sąsiadami, tj. zakonem krzyżackim, Polską i Rusią. Po śmierci Mendoga państwo litewskie rozpadło się. Za właściwego twórcę Litwy uważa się księcia Giedymina, który opanował rozległe ziemie ruskie, założył dwa ośrodki stołeczne - Wilno i Troki. Dalsze umacnianie i wzrost terytorialny państwa następował za panowania Giedyminowiczów: Kiejstuta i Olgierda, syna Olgierda - Jagiełły oraz Witolda.

» Cały artykuł: 'Litwa' (5519 B więcej) Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
USA* Norwegia Tibet Zastosowanie Metali USA Szablony Konie Psy Jamniki Songs Piano Japonia
» Socjologia Pracy «