» Dzieje Litwy: Litwa

30232 raz(y) oglądano.

Litwa

Ziemie litewskie w I tysiącleciu p.n.e. zasiedliły indoeuropejskie plemiona Bałtów. W IX-XII w. terytorium Litwy dzieliło się na Żmudź i Auksztotę. W XIII w. liczne państewka plemienne zjednoczył Mendog, prowadzący walki z sąsiadami, tj. zakonem krzyżackim, Polską i Rusią. Po śmierci Mendoga państwo litewskie rozpadło się. Za właściwego twórcę Litwy uważa się księcia Giedymina, który opanował rozległe ziemie ruskie, założył dwa ośrodki stołeczne - Wilno i Troki. Dalsze umacnianie i wzrost terytorialny państwa następował za panowania Giedyminowiczów: Kiejstuta i Olgierda, syna Olgierda - Jagiełły oraz Witolda.

Mając na uwadze zagrożenie ze strony Krzyżaków, Jagiełło zawarł z Polską unię w Krewie (1385). Na mocy zawartego traktatu rozpoczęła się chrystianizacja Litwy, Jagiełło zaś został królem Polski, poślubiając królową Jadwigę.

HYMN


Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie.[...]
Dzewa moje ojczyste! Jeśli Nieba zdarzy,
Bym wrócił was ogłądaę, przyjaciele starzy,
Czyli was znajdę jeszcze?czy dotąd żyjecie?
Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromnie
Wiekami wydrążonymi, jakby w dobrym domie?
Czy kwitnie gaj Mendoga pod farnym kościołem?


A. Mickiewicz. „Pan Tadeusz“
LITWA
Państwo położone w Europie Wschodniej, na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na północy z Łotwą, na wschodzie z Białorusią. Na południowym zachodzie z Polską oraz z Rosją przez obwód kaliningradzki. Powierzchnia 65,2 tys. km2.
Większe miasta::Vilno, Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież.
Język: litewski.
Jednostka monetowa: 1 Lt = 100 centy.
Ludność kraju:
3,6 mln mieszkańców (2000). Średnia gęstość zaludnienia: 55,2 osoby/km2. Przyrost naturalny: -3,1% (2000). Analfabetyzm: 2% ludności.
O liczbie ludności decydują trzy czynniki - przyrost naturalny, przyrost migracyjny i zmiana terytorium.
Skład etniczny: Litwini (80,6%), Rosjanie (8,7%), Polacy (7,0%), Białorusini (1,6%), Ukraińcy (1,2%).
Rosjanie: jest to najliczniej reprezentowana słowiańska mniejszość narodowa zamieszkująca Litwę. Najwięcej Rosjan trafiło do Litwy za czasów okupacji sowieckiej i osiadało najczęściej w miastach. Obecnie najliczniejsze rzesze ludzi narodowości rosyjskiej mieszkają w miastach (89%), szczególnie w Wilnie, Kłaipedzie w Wisaginasie jak również w rejonach Zarasai, Jonawa i Szwenczionis.

Strona << | 1 | 2 | >>

:: Nawigacja ::

:: Languages ::

Preferowany język:

Deutsch English Polski

:: Login ::

 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
» USA* Norwegia Tybet Socjologia Konie Psy Piano Japonia «