Do You Respect Epic Poetry ?

» Dzieje Litwy: Litwa

24678 raz(y) oglądano.

Litwa
Polacy: jest to druga pod względem liczności słowiańska mniejszość narodowa. Około 42% ogólnej liczby Pilaków Litwy skupia się w Wilnie (18% ogółu mieszkańców miasta).
W czasie okupacji polskiej cześć Polaków przybyła na Wileńszczyznę również z Polski.
Białorusini: jest to trzecia pod wtględem licebności grupa ludzi należących do mniejszości narodowej. Białorusini mówią jezykiem rodziny słowiańskiej, z dawien dawna mieszkają na terytorium Litwy. Prawie połowa Białorusinów mieszka w Wilnie, pozostali- w Kłajpedzie i w Litwie Południowo- Wschodniej.
Ukraińcy: ta czwarta pod wzgłędem liczby ludności mniejszość narodowa Litwy też jest przedstawicielem rodziny języków słowiańskich. 51% Ukraińców mówi jezykiem ukraińskim, 42% swobodnie posługuje się mową rosyjską i 17% zna język litewski.
Żydzi: pochodzą z Bliskiego Wschodu i należą do semickiej grupy etnicznej. Jest to jedna z najstarszych zamieszkujących Litwę mniejszości narodowych. Obecnie w Litwie mieszka około 6 tys. Żydów. Po przywróceniu niepodległej Litwy dużo Żydów wyemigrowało do swego państwa Izraeliu. Żydzi wyznają judaizm.
Tatarzy: przed 600 laty wielki ksążę Vytautas osiedlił pierwszych Tatarów w okolicach Trakai. Obecnie większość Tatarów Litwy mówi językiem litewsim. Z niepamiętnych czasów mieszkają o­ni we wsi Raiżiai rejonu Alytus oraz w miasteczku Butrimoniai, we wsiach Nemeżis oraz Keturiasdesimt Totoriu rejonu Vilnius.


Karaimi: w końcu XIV w. z Krymu przybyło razem z wielkim księciem Vytautasem blisko 400 rodzin Karaimów. Obecnie w Litwie mieszka około 300 Karaimów. Najwięcej skupiło się ich z dawien dawna w Trakai i Wilnie (50%) oraz w rejonach Paneweżys i Pasvalys.
Oprócz tych narodów w Litwie mieszkają Łotysze, Niemcy, Cyganie.
Religia: katolicy (60-80%), luteranie, kalwini.
Średnia długość życia: mężczyźni 66,9 lat, kobiety 76,3 lat.
Warunki naturalne:


Wybrzeże morskie jest przeważnie niskie i wyrównane, wnętrze kraju zaś nizinne z licznymi formami polodowcowymi. Na południowym wschodzie rozciąga się Pojezierze Litewskie, a na północnym zachodzie Pojezierze Żmudzkie, między nimi leży rozległa i bagnista Nizina Środkowolitewska, którą przecinają liczne rzeki.
Największa rzeka - Niemen.

Projektowanie Stron

Strona << | 1 | 2 | >>
USA* Norwegia Tibet Zastosowanie Metali USA Szablony Konie Psy Jamniki Songs Piano Japonia
» Socjologia Pracy «