Do You Respect Epic Poetry ?

» Unia Europejska: Litwa w Unii Europejskiej

30926 raz(y) oglądano.

Unia Europejska

Wniosek

W świetle tych rozważań Komisja stwierdza, że: Litwa jest krajem demokratycznym, o stabilnych instytucjach, które gwarantują praworządność, prawa człowieka, poszanowanie i ochronę mniejszości narodowych;

Litwa osiągnęła znaczny postęp w budowie gospodarki rynkowej, ale nadal będzie miała duże trudności, aby sprostać naciskom ze strony konkurencji oraz siłom rynkowym wewnątrz Unii w średnim terminie. Jeśli nie ustanie w swych konsekwentnych wysiłkach, będzie w stanie w pełni uczestniczyć w Jednolitym Rynku w średnim terminie. Szczególnych starań i środków wymaga rolnictwo, energetyka i ochrona środowiska. Niezbędne jest także wzmocnienie struktur administracji.

Komisja uważa, że należy rozpocząć z Litwą negocjacje w sprawie przystąpienia do UE, gdy tylko osiągnie ona wystarczające postępy w spełnianiu warunków członkostwa, zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej w Kopenhadze.

Fakty

Pod koniec 2002 roku Litwa została zaproszona do członkostwa w UE i NATO. Litwini są jednym z najbardziej proeuropejskich społeczeństw w państwach wchodzących do Unii. W referendum z maja 2003 wejście do UE poprało 90 procent głosujących. Po przystąpieniu do UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE i 12 miejsc w Parlamencie Europejskim.

01.05.2004r.

Odegraniem hymnów litewskiego i Unii Europejskiej rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Sejmu Litwy poświęcone przystąpieniu kraju do Unii, podczas którego została przyjęta między innymi rezolucja o dalszych priorytetach polityki zagranicznej kraju.

„Rok 2004 dla Litwy jest rokiem znamiennym. Jest to rok ostatecznego wyzwolenia się z labiryntu ciemności, rok przełomowy (...). Dzisiaj spełniło się jeszcze jedno nasze marzenie - zostaliśmy pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskiej. Jesteśmy już częścią zjednoczonej Europy, pełnoprawnym państwem Unii Europejskiej. Przed nami nowe zadania, nowe misje polityczne” - zaznaczył podczas uroczystego posiedzenia pełniący obowiązki prezydenta Litwy Arturas Paulauskas, przypominając, że Litwa w tym roku przystąpiła nie tylko do Unii ale także została pełnoprawnym członkiem NATO. Jak podkreślił, głównym zadaniem Litwy obecnie będzie jak najszybsze osiągnięcie europejskiego poziomu rozwoju gospodarczego i ochrony socjalnej. Według pełniącego obowiązki prezydenta, Litwa w nowej rzeczywistości widzi siebie jako państwo aktywne i solidarne.

Sejm Litwy przyjął też dzisiaj rezolucję o priorytetach polityki zagranicznej. W dokumencie napisano, że Litwa będzie dążyła do przystąpienia do strefy Schengen z grupą pierwszych państw. Jako jedna z pierwszych zamierza też wprowadzić euro. Jako członek NATO będzie natomiast popierała politykę otwartych drzwi.

W przyjętej rezolucji Litwa zobowiązuje się też do uczestnictwa w formowaniu korzystnego partnerstwa UE z Rosją, rozszerzaniu współpracy z obwodem kaliningradzkim, a także z innymi regionami Rosji, chce też przyczynić się do budowania kontaktów transatlantyckich, które wzmocnią bezpieczeństwo Europy i NATO.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
USA* Norwegia Tibet Zastosowanie Metali USA Szablony Konie Psy Jamniki Songs Piano Japonia
» Socjologia Pracy «