Do You Respect Epic Poetry ?

» Stolica Litwy: Zabytki Wilna

24070 raz(y) oglądano.

Wilno

Kościół św. Anny

Nad brzegiem Wilenki, lekko na uboczu od centrum starówki, w oazie ciszy i zieleni wznosi się jedna z najpiękniejszych budowli sakralnych z okresu późnego gotyku, kościółek św. Anny. Miówią o nim, że gdy Napoleon go ujrzał to tak mu się spodobał, że na dłoni chciał go przenieść do Francji. Jest to zabytek klasy zerowej z XVI w., przykład gotyku flamandzko francuskiego misternie wykonany z 33 gatunków cegły ręcznie strychowanych. W głębi przy św. Annie zarysowują się kontury kościoła Bernardynów. A tuż nad Wilenką stoi pomnik, autorstwa litewskiego rzeźbiarza Gedyminasa Jakubonisa z 1984 roku, Adama Mickiewicza. Sentementalnie zapatrzonego w Zaułek Bernardyński, gdzie w domu nr.11 w roku 1822 przegotowywał do druku "Grażynę".

Kościół św. Piotra i Pawła

Na przedmieściu zwanym Antokol przy rondzie im. Jana Pawła II wkomponowany w zielone wzgórza stoi kościół św. Piotra i Pawła, nazywany kościół Paca. Najpiękniejszy kościół barokowy na terenie Wilna. Wnętrze oszałamia bogactwem rzeźb, stiuków, malowideł i to wszystko pośród nieskazitelnej bieli. Perła wileńskiego baroku, świątynia powstała dzięki fundacji magnata Michała Kazimierza Paca. Dekoracja wnętrza została przeprowadzona zgodnie z ideą baroku. Tematyka wszystkich rzeźb i stiuków łączy w sobie symbole życia, cierpienia, radości, wiary; motywy roślinne, biblijne, z życia świętych. Ten kościół koniecznie należy obejrzeć i w ciszy wpatrując się w "białe theatrum" zachwycać się "elegancją" baroku wileńskiego. Wilnianie zwykli mówić, że jak ktoś nie widział kościoła św. Piotra i Pawła to znaczy, że nie był w Wilnie.

Cmentarz Rossa

W pięknej scenerii pagórków i w zieleni, w cieniu brzóz i dębów znajduje się miejsce spoczynku wielu sławnych Polaków i Litwinów, cmentarz Rossa. Jedna z najstarszych nekropolii, założona w 1769 roku. Aby wejść na tą najstarszą część cmentarza, pierwsze swe kroki kierujemy na cmentarz wojskowy, gdzie się znajduje grobowiec Marii Piłsudskiej i serce Józefa Piłsudskiego. Tutaj na Rossie są groby Polaków i Litwinów. Na tzw. "Górce Literackiej" spoczywają pisarze, profesorowie, artyści. To jest cząstka naszej wspólnej historii zapisanej w kamieniu. Nie da się wymienić wszystkich nazwisk, na tym cmentarzu mamy groby: Euzebiusza Słowackiego, Augusta Beciu, Lelewela, Józefa Montwiłła, Onufra Pietraszkiewicza, artysty malarza litewskiego M. K. Cziurlionisa, obok inni zasłużeni dla Litwy twórcy. Rossa jest to obecnie cmentarz zamknięty, przy którym hołd pamięci należy się tysiącom spoczywających tutaj zwykłych Wilnian.

Ulica Zamkowa

Jest to prawdopodobnie najstarsza ulica Wilna, biegnąca w kierunku ratusza. Ulice otacza mnóstwo malowniczych podwórek , ciemnych zakamarków imponujących murów. Podobnie jak dawniej ulica Zamkowa ma handlowy charakter . Przechodzi ona w ulicę Didžioji (Wielka) . Po skrzyżowaniu z ulicą Subačiaus (Subocz) ulica Wielka ustępuje ulicy Aušros Vartu (Ostrobramskiej).Wszystkie trzy ulice tworzą jeden ciąg komunikacyjny, wzdłuż którego skupiają się najcenniejsze zabytki Starego Miasta.

Cerkiew Przeczystej Bogarodzicy

Sobór prawosławny stoi na lewym brzegu Wilenki, w pobliżu kościołów św. Anny i Bernadynów oraz zespołu klasztornego. Według tradycji w XIV w. cerkiew założyła żona Olgierda, matka Jagiełły Juliana która też została tu pochowana. W 1415r. cerkiew mianowano soborem. W l. 1511-1522 odbudował ją książe Konstanty Ostrogski. W dolnej części cerkwi, a gdzie niegdzie także w wyższych partiach zachował się gotycki mur. Obecna fasada i kopuła stanowią imitacje średniowiecznej architektury gruzińskiej. W zharmonizowanym wnętrzu, pozostałym w trakcie przebudowy , znajduje się niezwykle ozdobny ikonostas.

Kościół św. Ducha i klasztor dominikanów

Kościół św. Ducha, zwany też Dominikańskim, uchodzi za jeden z najokazalszych i najwspanialszych zabytków dojrzałego i późnego baroku. Przypuszcza się , że nieduży (zapewne drewniany) kościół stał na tym miejscu już za czasów Gedymina. Ok. 1408 Witold zbudował kościół św. Ducha , który później został powiększony. W 1501 r. Aleksander Jagiellończyk przekazał go najstarszemu na Litwie zakonowi dominikanów. W kościele znajduje się 16 ołtarzy . Ołtarze i ambona są obficie zdobione rzeźbami, płaskorzeźbami oraz ornamentami. Kościół pokrywają także liczne barokowe freski.

Filharmonia

Pierwotnie mieściła się tu Sala Miejska wzniesiona w 1902 r.. Aż do początku XX w. stał w tym miejscu budynek gotycki- rosyjski Dom Zajezdny (1501). Filharmonia jest jedna z najwytworniejszych budowli wileńskich w stylu historyzmu Gościnnie występował tu Fiodor Szaliapin , a po 1945 r. - wiele solistów i zespołów światowej sławy.

Strona << | 1 | 2 | 3 | >>
USA* Norwegia Tibet Zastosowanie Metali USA Szablony Konie Psy Jamniki Songs Piano Japonia
» Socjologia Pracy «