Do You Respect Epic Poetry ?

» Stolica Litwy: Zabytki Wilna

24076 raz(y) oglądano.

Wilno

Kościół św. Jana i dzwonnica

Kościół św. Jana dominuje w zespole zabudowań uniwersytetu .W świątyni miały miejsce przedstawienia i dysputy, broniono tu rozpraw naukowych, uroczyście witano królów. Budowę kościoła rozpoczęto tuż po chrzcie Litwy (1387) i ukończono w 1426 r. W 1571 r. kościół przejęli jezuici , którzy wznieśli szerokie gotyckie prezbiterium z obejściem wokół ołtarza. W latach 1738-1749 świątynie poddano przebudowie według projektu architekta, Jana Krzysztofa Glaubitza, nadając jej późnobarokowy charakter.

Pałac Prezydencki

Od 1543 r. należał do biskupów wileńskich , rezydujących tu do r. 1794. Pałac zawsze pełnił funkcje reprezentacyjne. Zatrzymywali się w nim przybywający do Wilna władcy: Napoleon, Stanisław August Poniatowski, car rosyjski Aleksander I, król francuski Ludwik XVIII I inni. Później w pałacu przebywali Lucjan Żeligowski , Józef Piłsudski oraz prezydenci Polski. W 1939 r., gdy Wilno wróciło do Litwy planowano w nim urządzenie siedziby prezydenta. Przeniesiono ją do pałacu w 1997 r. Prezydent tutaj pełni swoje obowiązki oraz przyjmuje zagranicznych dygnitarzy.

Ratusz

Dwukondygnacyjny budynek w stylu dojrzałego klasycyzmu stoi pośrodku placu ratuszowego. Ratusz założono w k. XIV w. na mocy przywileju wydanego przez Jagiełłę. Po pożarze w połowie XVIII w. budynek zrekonstruowali Jan Krzysztof Glaubitz i Tomasz Russeli. W latach 1785-1799 ratusz przebudowano w stylu ściśle klasycystycznym według projektu Wawrzyńca Gucewicza . Najpiękniejszą częścią ratusza jest potężny , prosty w formie portyk z sześcioma kolumnami doryckimi i trójkątnym frontonem. Wewnątrz zachowała się Sala Wielka i inne pomieszczenia , a także gotyckie ( i późniejsze ) piwnice.

Zarzecze

Jedno z najstarszych wileńskich przedmieści na prawym brzegu Wilenki, wspominane jeszcze w XV w. Na Zarzeczu mieszkali przede wszystkim rzemieślnicy, zwłaszcza tkacze , a od XIX w. także niżsi ranga urzędnicy. Obecnie Zarzecze upodobali sobie młodzi artyści próbujący przekształcić je w Wileński Montmartre- rokrocznie organizują tu festiwal alternatywnej sztuki i mody , powołano nawet "Republikę Zarzeczańską ".

Barbakan

Zachowały się dwa odcinki muru obronnego Przy ulicy Bokšto znajduje się barbakan (zwany też basteja) - oryginalna baszta murów obronnych , pomieszczenie artyleryjskie oraz korytarz , łączący je a wieża. Zaprojektował go najprawdopodobniej inżynier wojskowy Friedrich Getkant w I połowie XVII w. W czasie I i II wojny światowej używano go jako schronu i magazynu broni. Mury rowy barbakanu odkopano w l. 1965-1970, pomieszczenie artyleryjskie odnowiono w l.1985-1986. Barbakan przekształcono w muzeum i w 1987 r. otwarto ekspozycje , prezentująca umocnienia obronne i uzbrojenie.

Zespół pałacowy w Werkach

Werki znane są od 1387 r. Były wówczas własnością wielkiego księcia. W 1780 r. do Werek wprowadził się biskup Ignacy Massalski, który zlecił Wawrzyńcowi Gucewiczowi przebudowę stojącego tu pałacu. Pałac stal się jednym z najcenniejszych budynków klasycystycznych na Litwie, zwany był "Wileńskim Wersalem". Od r. 1960 zespól należy do Litewskiej Akademii Nauk i jest stopniowo restaurowany. Uwagę zwraca powściągliwy klasycyzm oficyny zachodniej , zaprojektowane przez Gucewicza domy zajezdne i pawilon, a także willa , młyn, lodownia oranżerie i inne. Rozmieszczony na dwóch tarasach park składał się z dwóch części- parku górnego i parku dużego. Zgromadzono w nim około trzydziestu gatunków drzew; są tu także stawy. Z urwiska roztacza się panorama Wilna.

Strona << | 1 | 2 | 3 | >>
USA* Norwegia Tibet Zastosowanie Metali USA Szablony Konie Psy Jamniki Songs Piano Japonia
» Socjologia Pracy «